400 milionë lekë për përmirësimin e kanaleve ujitës në administrim të bashkive - Portali i Fermerit

11

Apr

400 milionë lekë për përmirësimin e kanaleve ujitës në administrim të bashkive


Mundësojmë infrastrukturën e nevojshme të ujitjes për fermerët tanë, nëpërmjet financimit të projekteve për rehabilitimitn e kanaleve ujitës në administrim të bashkive.

Miratuam në qeveri, projektvendimin për shpërndarjen dhe detajimin e fondit prej 400 milionë lekë, për financimin e investimeve në skemën ujitëse. Ky projektvendim krijon mundësinë që bashkitë të fillojnë menjëherë procedurat për realizimin e investimve, me qëllim rritjen e sipërfaqes së ujitshme dhe numrin e fermerëve përfitues, veçanërisht në zonat me bujqësi intensive të vendit.

Kategori