Zdrava shpk në Lushnjë - Farmer Portal

Zdrava shpk në Lushnjë

Në fabrikën e përpunimit të frutave dhe perimeve “Zdrava shpk”, e cila është një sipërmarrje e ngritur nga 6 vëllezër, me mbështetjen edhe të programit IPARD. Nga një punishte e thjeshtë dikur, sot arrin të prodhojë me një kapacitet të lartë deri në 5 mijë tonë duke e trefishuar sasinë e prodhimit në 40 mijë kavanoza.


Në fabrikën e përpunimit të frutave dhe perimeve “Zdrava shpk”, e cila është një sipërmarrje e ngritur nga 6 vëllezër, me mbështetjen edhe të programit IPARD. Nga një punishte e thjeshtë dikur, sot arrin të prodhojë me një kapacitet të lartë deri në 5 mijë tonë duke e trefishuar sasinë e prodhimit në 40 mijë kavanoza.

Kompania e ka përmirësuar ndjeshëm teknologjinë e prodhimit për përpunimin e domateve, trangujve, specave, ullinjve e perimeve të tjera dhe ka 100 të punësuar duke kontribuar në ekonomitë familjare të fermerëve që shesin prodhimet në këtë fabrikë, por dhe të të punësuarve.

Thuajse gjysma e produkteve të prodhura tregtohen në Shqipëri, dhe pjesa tjetër eksportohen në 37 vende të botës, deri në SHBA. Duke ndihmuar Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të arrijë objektivin prej 1 mld dollarë eksporte në 2030.

https://fb.watch/jJbqAD5Ow4/

Kategori Histori Suksesi