Teknologji - Portali i Fermerit

Teknologji

Kartë Teknologjike Strehimi i Gjedhit
Udhëzues kërkesat, parametrat dhe kriteret e ndërtimit të strehimeve për të leshtat
Udhëzues Teknik Riprodhimi në derra
Udhëzues teknik kërkesat, parametrat dhe kriteret e ndërtimeve të strehimeve për të dhirta
Udhëzues teknik për ushqyerin e derrit
Udhëzues teknik të ushqyerit e dosave
Kullotat dhe shfrytëzimi racional i tyre për blegtori
Mbarështimi i dhive autoktone në vendin tonë
Teknologjia e kultivimit të tërfilit Aleksandri për farë në zonën fushore Seksioni

Kultivarët e grurit që kultivohen sot në vendin tonë
Gostilja e Verdhë 2022
Dëmtuesi që mund të kërcënojë misrin

Perime Krasitja e Specit në Sera
Perime Kultivimi i Pjeprit në Sera
Perime Kultivimi Shalqinit Kulturë e dytë në fushë 2022
Perime Përdorimi I Mikroelementëve në Kulturën e Domates në SERRA 2022
Perime Prodhimi i sallatës verore në fushë të hapur
Kultivimi i domates në serra

Bimë Medicinale Livanda
Bimë medicinale Kultivimi i fidanit të Sherbelës
Aguliçja udhezues teknik i kultivimit
Trumza e malit udhezues teknik i kultivimit
Bima e Jamballit, (Ligorica, Glycorrhza Glabra)
Udhëzues teknik i kultivimit të Livandës

Pemtari Ulliri ndikimi i elementeve te teknologjise ne kostone prodhimit
Pemtari Qendrueshmeria ndaj ngricave te Agrumet
Pemtari Kultivimi i rrushit ne Serra
Pemtari Kryerja e trajtimeve kimike duke zbatuar programin e prognoz sinjalizimit RIMPRO
Pemtari Fazat e plehrimit te pemtoreve
Udhëzues Teknik për rrallimin e mollës
Kultivimi i ullirit
Menaxhimi i tokës në kulturat bërthamore
Paketë Teknologjike Molla

Marrja e mostrave te tokes QTTB Fushë Krujë
Menaxhimi i mbetjeve bimore në fermë