Ferma e familjes Gjondrekaj, në Bushat, Shkodër - Portali i Fermerit

Ferma e familjes Gjondrekaj, në Bushat, Shkodër

Ferma e familjes Gjondrekaj, në Bushat, Shkodër, e cila administron një fermë blegtorale me standarde të larta të mirëqënies së kafshëve edhe falë mbështetjes së mundësuar përmes programit IPARD II, sot mbarështojnë mbi 200 lopë qumështi dhe synojnë të zgjerohen, e të rriten më tej.


Ferma e familjes Gjondrekaj, në Bushat, Shkodër, e cila administron një fermë blegtorale me standarde të larta të mirëqënies së kafshëve edhe falë mbështetjes së mundësuar përmes programit IPARD II, sot mbarështojnë mbi 200 lopë qumështi dhe synojnë të zgjerohen, e të rriten më tej. Kjo fermë me cikël të mbyllur që prodhon vetë ushqimin për kafshët, kujdeset për rendimentet çdo vit në rritje, zotëron një sistem mjelje krejtësisht të automatizuar me teknologji të lartë, duke i mundësuar praktikat e mira të sigurisë ushqimore dhe duke i dhënë informacion të saktë e të hollësishëm për mirëqenien e kafshëve në kohë reale. 4000 litra qumësht çdo ditë që ferma prodhon, grumbullohen dhe përpunohen çdo ditë nga një prej përpunuesve që furnizon konsumatorët me nënprodukte qumështi me cilësi të lartë.